Varför blir det märken i lacken av fågelskit?

…Så har det hänt igen. En fågel har skitit på familje-Skodan och den röda lacken har fått sig en bestående missfärgning. Någonstans kan man kanske argumentera för att jag själv bär viss del i skulden, att jag kanske borde ha torkat bort det redan när jag såg det […]