Hur svårt kan det egentligen vara att bestiga Mount Everest?

Att det var en bedrift 1953, när berget övervanns för första gången, kan man ju köpa. Men att det med den moderna människans alla tekniska hjälpmedel skulle ligga någon jätteutmaning i att bestiga Mount Everest 2021 kan man inte låta bli att ställa sig frågande till. Idag finns […]