Hur länge jobbade folk förr?

När man harvar sig igenom sin 40-timmarsvecka på sitt hjärndöda jobb kan man i alla fall glädja sig åt faktumet att de hade det mycket jävligare förr. I Storbritanniens nyligen industrialiserade 1850-tal hade de det t.ex. riktigt ordentligt jävligt. Var man fabriksanställd där och då förväntades man jobba […]