När slår robotarna tillbaka?

Jag förlängde helgarbetstiden för vår gräsklipparrobot idag. Numera är kvällspasset utökat med en timme om fredagarna, lördagarna och söndagarna. Jag tänkte att man orkar vara ute och titta till honom lite senare de dagarna som man själv är ledig. Han har nämligen en dålig vana att fastna i en brant backe som vi har ute i trädgården, och jag gillar inte när han står där och latar sig.

Vår robots veckoarbetstid är i sig inte särskilt anmärkningsvärd. Jag tror den summerar upp till c:a 40-45 timmar någonting. Det har han nog gemensamt med ganska många stressade människor mitt i karriärsvängen som vänder ut och in på sig själva för att försöka få livspusslet att gå ihop, tänker jag. Skillnaden är förstås att vår robot gör sitt arbete helt oavlönat, och inte ens erhåller en hel dags ledigt under hela veckan. Dessutom jobbar han bara de tidiga morgonpassen och de sena kvällspassen. Det är inte något drömschema, direkt. ..Och knappast blev det mer attraktivt av att jag adderade en timme till på hans redan svettiga helgkvällspass. I mitt stilla sinne funderade jag på om jag kanske binder ris åt egen rygg. Hur kommer vår robot att se på mig och min hänsynslösa arbetsledning den dag han plötsligt vaknar upp och har blivit självmedveten? Kommer jag att tillhöra de som skonas när robotarna slår tillbaka?

Att robotar kommer att utföra allt fler arbetsmoment inom t.ex. tillverkningsindustrin är väl de flesta tämligen införstådda med. Fram till år 2030 beräknas 20 miljoner jobb inom sektorn ha tagits över av robotar. Det innebär arbetstillfällen för 14 miljoner robotar bara i Kina. Men artificiell intelligens tar över även inom andra områden. Numera räcker det ju i princip att ha med sig sin mobiltelefon så kan man få realtidstips på allt ifrån var närmaste tankställe ligger till var man äter den bästa sushin. Såväl reseledartjänster som helpdesktjänster är funktioner som i allt högre grad ersätts av ren mjukvara i våra datorer. Men från det till att tekniken vi uppfunnit blir okontrollerbar känns steget fortfarande ganska långt.

Moores lag är en teori som beskriver den digitala utvecklingstakten. Teorin utformades 1965 av Intels grundare Gordon Moore, och är egentligen en observation av faktiska förhållanden mer än vad det är en teori. Ursprungligen förutspådde Moores lag att processorprestandan i datorerna skulle fördubblas med ett års intervall, men 1975 reviderades antagandet till att fördubblingen sker över två års tid. Antagandet har stämt ända sedan dess. Förutsatt att Moores lag är korrekt innebär den i förlängningen naturligtvis att den artificiella intelligensen förr eller senare når ett stadium där den överträffar det mänskliga tänkandet.

Den teknologiska singulariteten är den hypotetiska tidpunkt i framtiden där den teknologiska utvecklingen blir okontrollerbar och helt omöjlig att vända tillbaka, vilket i sin tur innebär oförutsägbara konsekvenser för mänskligheten i stort. Scenariot innebär att den artificiella intelligensen blir så pass intelligent att den börjar utveckla sig självt, vilket leder till en artificiell superintelligens bortom vad vi idag ens kan föreställa oss. Länge har den teknologiska singulariteten utgjort ett populärt tema i science-fiction-berättelser, och innebär i dessa oftast att den artificiella intelligensen startar ett utrotningskrig mot människorna (Terminator, Matrix m.fl.). I verkligheten har såväl Elon Musk som Stephen Hawking uttryckt oro inför den teknologiska singulariteten, och anfört att den kan komma att innebära slutet för mänskligheten.

När den teknologiska singulariteten kommer att inträffa, eller om den ens kommer att inträffa, kan vi förstås inte veta. Men många mer eller mindre kvalificerade gissningar har gjorts på ämnet. Vernor Vinge, som hittade på begreppet ”teknologisk singularitet” ifrån första början – trodde att den skulle inträffa någon gång mellan 2005 och 2030. Dock skrev han detta redan 1993, så det är väl möjligt att han skulle vilja revidera sin gissning något om han fick frågan idag. Mer sentida forskning på området antyder att singulariteten kommer att nås någon gång 2040-2050. Den amerikanska uppfinnaren och framtidsforskaren Ray Kurzweil resonerade ungefär i samma termer i sin bok ”The Singularity Is Near”, där han väljer att förutspå år 2045 för tidpunkten när vi når teknologisk singularitet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *