Hur länge jobbade folk förr?

När man harvar sig igenom sin 40-timmarsvecka på sitt hjärndöda jobb kan man i alla fall glädja sig åt faktumet att de hade det mycket jävligare förr. I Storbritanniens nyligen industrialiserade 1850-tal hade de det t.ex. riktigt ordentligt jävligt. Var man fabriksanställd där och då förväntades man jobba sexton timmar om dagen under 311 av årets 365 dagar. Det fanns vid den tiden ett enormt överutbud på billig arbetskraft och fabriksägarna behövde ännu inte bekymra sig om stolligheter som arbetsmiljöansvar och liknande. När man som simpel fabriksarbetare stod där vid sin maskin och drog i någon spak kunde man kanske drömma sig tillbaka till forna bättre tider. Hundra år tidigare – på 1750-talet – hade man nämligen bara behövt jobba elvatimmarsdagar. Då hade man dessutom haft måndagarna ledigt.

I antikens Rom levde man som anställd arbetare ett förhållandevis gott liv. Bara sex timmar om dagen förväntades man att jobba där, men man började redan klockan sex så det var inget för den som gillar att ligga och dra sig om morgnarna direkt. Romarna hade dessutom ganska många lediga dagar på året. Med festivaler, helgdagar och sådant borträknat återstod endast 185 dagar att arbeta på. Å andra sidan hade ju romarna också slavar, som kanske inte hade det fullt lika bra…

…Går man riktigt långt tillbaka i tiden börjar faktiskt uttrycket att ”det var bättre förr” göra sig förvånansvärt passande, även med våra mått mätt. Levde man som jägare/samlare i stenålderns Europa hade man det nämligen glassigt. Förutsatt att man inte blev uppäten av någon sabeltandad tiger eller ihjältrampad av en mammut kunde man ägna en god portion av dygnets timmar åt att roa sig med det man behagade. Arkeologer har uppskattat den arbetsmängd som krävdes för anskaffning av mat för dagen under den här tiden att uppgå till c:a 3-5 timmar. Visserligen behövde man göra detta under praktiskt taget alla årets dagar, men ändå. I tider av välstånd när man hittade mycket goda bär någonstans eller lyckades ha ihjäl något stort djur kunde arbetstiden å andra sidan bli ännu kortare. Uppskattningen harmonierar ganska väl med hur det ser ut för nutida jägar/samlar-civilisationer. Forskare som 1987 studerade Guahiba-folket i Venezuela/Colombia konstaterade t.ex. att de ägnade c:a tre timmar om dagen åt att hitta mat.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.