Man har både hört om Polynesien och om Franska Polynesien. Är det olika platser?

På sätt och vis! Hela den region av paradisöar som går under samlingsnamnet Polynesien är gigantisk, och den inbegriper bl.a. det som kallas Franska Polynesien. Polynesien sträcker sig ifrån Hawaii i norr till Rapa Nui i öster, och ända bort till Fiji-öarna i väster. Ytan är c:a 5 miljoner kvadratkilometer stor, vilket motsvarar ungefär halva Europas yta, även om den till 99.9% utgörs av hav. Totalt finns det i Polynesien c:a 1000 öar, och nästan samtliga ingår på ett eller annat sätt i forna kolonialmakters välden. Franska Polynesien (som i sig består av 118 öar och atoller) förvaltas exempelvis av… Just det. Frankrike. Hawaii hör till USA och Pitcairnöarna till Storbritannien. Även t.ex. Chile (Påskön) och Nya Zeeland (Cooköarna) har intressen i Polynesien.

Den enda polynesiska önation som helt lyckats undkomma formell kolonisation är konungariket Tonga. Tonga ligger i södra Stilla Havet och utgörs av 176 öar, varav 52 är bebodda. Befolkningen i landet uppgick till 106 513 människor vid folkräkningen 2016. I västvärlden blev Tonga känt som ”Friendly Islands” efter att upptäckaren James Cook fick ett oerhört varmt välkomnande när han först kom dit 1773.

På senare år har missnöjet med det monarkiska styret på Tonga vuxit, mycket beroende på flera dåliga affärsidéer sjösatta av ledande personer inom kungafamiljen. Bl.a. övervägde man under en tid att sälja platser på Tonga för andra länders nukleära avfall, och man bjöd även ut Tonganska diplomatpass till försäljning åt invånare ifrån andra länder. Det senare blev mycket populärt, inte minst bland grovt kriminella, som såg stora fördelar i att plötsligt få diplomatisk immunitet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.