Går det att bygga en båt i sten?

Det finns en ganska kul scen i ”Monty Python & The Holy Grail”, i vilken några inskränkta bybor rådgör med byns kloka adelsman kring hur de ska avgöra huruvida kvinnan de har fångat är en häxa eller ej. Nobelmannen försöker leda dem på rätt spår genom att retoriskt förhöra byborna kring vilka föremål som flyter i vattnet och inte. Svaren som kommer är allt ifrån ”en anka” till ”små stenar”. Sten-svaret lockar förstås till skratt, men det är ändå något i mig som ända sedan jag såg filmen för första gången alltid har undrat om det inte kan ligga någonting i det. Borde man faktiskt inte kunna bygga en båt i sten? Det går ju trots allt utmärkt att bygga båtar i metall…

Teorin bakom detta beskrivs enligt Archimedes princip. För att någonting ska flyta måste objektet i fråga väga mindre än den mängd vatten som det tränger undan. Av denna anledning sjunker en kompakt bit metall, men en båt gjord av metall flyter – tack vare allt tomrum som finns inne i båten. Samma spelregler gäller förstås även för sten, som på sätt och vis faktiskt har bättre förutsättningar än metall eftersom sten har lägre densitet än metall. Om man alltså bara lyckades bygga ett fartyg i sten med en form som gör att det tränger undan tillräckligt mycket vatten kommer det att flyta. Svårigheten här ligger snarare i att sten är ett knepigare material att arbeta med än metall. Sten är svårt att forma, och det går inte att svetsa, skruva eller limma ihop. Den bästa lösningen är antagligen att hugga till sig en båt ur ett ordentligt stycke bergmassiv, men det är förstås heller inte någonting som låter sig göras i en handvändning.

Även om båtar i sten aldrig riktigt har slagit igenom så har det faktiskt förekommit (och förekommer än idag) en hel del båtar gjorda av betong. Särskilt i forna krigstider har man betraktat betong som ett lämpligt skeppsbyggnadsmaterial, eftersom man då hellre bygger kanoner och gevär med det stål som man råkar sitta på. Det var bl.a. båtar av betong som skeppade över brittiska och amerikanska trupper till frontlinjen i Frankrike under invasionen av Normandie 1944, och fartygstypen användes även flitigt av jänkarna under kriget mot Japan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *